Hổ Trợ Hồ Sơ

ho-tro-ho-so

Công ty Cổ Phần Kết Nối Truyền Thông LK Media có hổ trợ hồ sơ sau cho các Cơ quan, Đơn vị cần trong các thủ tục mua sắm trang thiết bị

1. Hổ Trợ Hồ sơ thầu:

Hồ sơ dự thầu bao gồm các thủ tục hổ trợ Quý khách hàng như sau:

ho-tro-ho-so
Hổ trợ hồ sơ thầu

1.1 Đơn dự thầu.

1.2 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu.

1.3 Giấy ủy quyền (nếu cần thiết).

1.4 Thỏa thuận liên danh (nếu có sự thay đổi liên danh).

1.5 Bảo đảm dự thầu.

1.6 Các tài liệu cập nhật, xác định năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư

1.7 Hồ sơ đề xuất

1.8 Bảng tổng hợp chào giá

1.9 Các biên bản cam kết khác

1.10 Các chứng từ hổ trợ thanh toán

2. Hồ sơ hợp đồng mua bán:

ho-tro-ho-so

2.1 Hồ sơ 3 bảng giá 3 Công ty khác nhau

2.2 Hợp đồng mua bán

2.3 Biên bản bàn giao – nghiệm thu

2.4 Biên bản thanh lý hợp đồng

2.5 Các chứng từ hổ trợ thanh toán

3. Hồ sơ thanh toán đơn giản

ho-tro-ho-so

3.1 Biên bản giao nhận hàng

3.2 Các chứng từ hổ trợ hồ sơ thanh toán

 

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các sản phẩm tại: www.maydinhvigps.com.vn – Nhà cung cấp chuyên nghiệp các sản phẩm của GARMIN – NIKON- HAIYANG – KODEN – HONDEX – MAKITA

Shopping Cart